W ramach bloga nie jet świadczone doradztwo ani nie są udzielane jakichkolwiek rekomendacje w zakresie prezentowanej w niej tematyki w tym dotyczące określonego postępowania wobec instrumentów finansowych, w ujęciu wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). Redakcja Finansowego Kubka Kawy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów lub informacji zawartych na stronach bloga.

Finansowy Kubek Kawy

     © Copyright  2019

Finansowy Kubek Kawy


Koronawirus wykończył Nextbika

Finansowy Kubek Kawy,blog o finansach
19 maja 2020

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

Największy w Polsce operator rowerów miejskich ma kłopoty. Notowana na rynku NewConnect spółka właśnie złożyła wniosek o otwarcie postępowania układowego oraz o ogłoszenie upadłości. Rowerową spółkę wykończyła trwająca pandemia COVID-19

 

Chociaż to tak nie do końca prawda. Nextbike duże kłopoty finansowe miał już na długo przed pojawieniem się chińskiego wirusa z Wuhan. O ile jeszcze w 2017 r. firma mogła się pochwalić ponad 4 mln zł zysku netto, to następny rok zakończyła już na lekkim minusie. Prawdziwą finansową klapą okazał się dla Nexbika ub.r., który spółka zamknęła ponad 23 mln zł straty. To głównie efekt upadłości spółki zależnej Nextbika, firmy NB Tricity, której w październiku ub.r. Trójmiasto wypowiedziało umowę dotyczącą systemu roweru metropolitalnego i nałożyło na spółkę ponad 22 mln zł kar umownych. Teraz o upadłość wnioskuje sam Nextbike. Powód?

 

Zagrożenie niewypłacalności z uwagi na obniżenie przychodów związanych z realizacją umów z samorządami, wstrzymania zapłaty wynagrodzenia za kwiecień czy obniżenia przychodów z reklam.

Jak podał we wtorek Nextbike, powodem stanu zagrożenia niewypłacalnością jest też utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, m.in. wydatków inwestycyjnych i zabezpieczeń dla przyszłych przetargów, z uwagi na COVID-19.

 

Co dalej z miejskimi rowerami?

– Dla naszych użytkowników nic się nie zmienia. Rowery miejskie w 39 systemach w Polsce będą funkcjonowały normalnie. Zarówno nam, jak i naszym wierzycielom oraz miastom, zależy na tym, żeby rower miejski, który stał się symbolem sukcesu, nowoczesności i ekologii, przetrwał zawirowania spowodowane pandemią i mógł dalej się rozwijać – mówi Paulina Wójcicka z biura prasowego Nextbike Polska.

 

Nextbike działa w Polsce od 9 lat na licencji niemieckiej firmy Nextbike GmbH, a jego systemy rowerów miejskich funkcjonują w kilkudziesięciu polskich miastach. W sierpniu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku małych spółek, NewConnect. W tym samym miesiącu akcje firmy ustanowiły  - nie pobity już później - cenowy szczyt, 144,8 zł. Wraz z pogarszaniem się kondycji finansowej firmy kurs sukcesywnie spadał  - do zaledwie 10 zł za akcję.

 

 

< FINANSOWY KUBEK KAWY