W ramach bloga nie jet świadczone doradztwo ani nie są udzielane jakichkolwiek rekomendacje w zakresie prezentowanej w niej tematyki w tym dotyczące określonego postępowania wobec instrumentów finansowych, w ujęciu wynikającym w szczególności z ustawy z dnia 29  lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1768 z późn. zm.). Redakcja Finansowego Kubka Kawy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie artykułów lub informacji zawartych na stronach bloga.

Finansowy Kubek Kawy

     © Copyright  2019

Finansowy Kubek Kawy


Jagiełło ciągle królem polskiej bankowości

Finansowy Kubek Kawy,blog o finansach
28 maja 2020

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

<< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

< FINANSOWY KUBEK KAWY

Zbigniew Jagiełło pokieruje bankiem PKO BP przez kolejne trzy lata. Tymczasem zysk największego polskiego banku spadł w pierwszym kwartale o ponad 40 proc.

 

Czasy się zmieniają, rządy się zmieniają a król polskiej bankowości pozostaje ten sam. Zbigniew Jagiełło przez następne trzy lata nadal będzie rządził bankiem PKO BP. To już piąta kolejna kadencja Jagiełły w fotelu szefa PKO BP. Prezesem tego kontrolowanego przez państwo banku został w październiku 2009 roku, jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej. Wcześniej przez blisko 9 lat pełnił funkcję prezesa Pioneer Pekao TFI.

 

Jagiełło został tym samym jednym z najdłużej piastujących swoją funkcję prezesem banku w Polsce. Dla porównania w konkurencyjnym, kontrolowanym również przez państwo, banku Pekao SA prezes w ciągu nieco ponad pół roku zdąży zmienić się już trzykrotnie…

 

PKO BP kierowany (ciągle) przez Jagiełłę pochwalił się dziś rano swoimi osiągnięciami za pierwszy kwartał br. Podobnie jak w przypadku innych giełdowych banków, tym razem niezbyt imponującymi. Zysk netto PKO BP skurczył się w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 41 proc. i wyniósł 503 mln zł.

Największy wpływ na wynik banku miały większe odpisy na ryzyko kredytowe i z tytułu utraty wartości aktywów posiadanych przez bank - łącznie na te cele poszło 692 mln zł. Jak podał PKO BP na spodziewane pogorszenie jakości portfela kredytowego w związku z COVID-19 utworzono 228 mln zł. Kolejne 90 mln zł poszło na rezerwy z tytułu utraty wartości posiadanych akcji Banku Pocztowego, a 55 mln zł na wycenę akcji VISA Inc.

 

Zgodnie z oczekiwaniami PKO BP podjął też decyzję o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. - 2,1 mld zł trafiło na kapitał rezerwowy natomiast 3,8 mld zł pozostaje nie podzielone i być może trafi do akcjonariuszy w przyszłości.

 

Niezależnie od tego z aktywami na poziomie 364 mld zł PKO BP pozostaje pod tym względem zdecydowanie największym bankiem w kraju, następny w kolejności bank Pekao SA dysponuje aktywami na poziomie 217 mld zł. 

 

< FINANSOWY KUBEK KAWY